VERSENYSZABÁLYZAT


A Bibliai Olimpia célja

A Bibliai Olimpia célja, hogy a magyarországi fiatalokhoz közelebb hozzuk a Bibliát és annak tanítását játékos formában. Szeretnénk motiválni a fiatal generációt a Szentírás egyéni olvasására, tanulmányozására, hogy váljon mindennapi életük részévé Isten Igéje.

A Bibliai Olimpia szervezője

A Bibliai Olimpia ötletgazdája és főszervezője a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterülete és az erre a feladatra alakított munkacsoportja. A programot támogatja a Hetednapi Adventista Egyház Magyarországi Uniója, valamint a Tiszavidéki Egyházterület.

Jelentkezési feltételek

A Bibliai Olimpiára általános iskola 5. osztályától 35 éves korig bárki jelentkezhet. A feladatlapokon csak azt kérdezzük, ami a bibliai szövegből kiolvasható, vagyis nem egyházunk tanításait és nem hitelveket, így a versenyben való részvételhez nem előfeltétel az egyháztagság. A versenyen először Sámuel I. könyvét, majd a döntőben Pál apostol Korinthusiakhoz írt leveleit fogjuk visszakérdezni. A jelentkezéssel a csapatok elfogadják a versenyszabályzatot, illetve tudomásul veszik, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják.

Az Olimpiára való jelentkezés a honlapon való regisztrációval történik.

A Bibliai Olimpia menete

A Bibliai Olimpia – indulj akár egyéniben, akár csapatban – két fordulóból áll: gyülekezeti és országos. Ezt előzi meg egy őszi és egy tavaszi úgynevezett felkészülési, kvalifikációs időszak. Az egyes fordulókon elért eredményeiteket e-mailen közöljük veletek minimum 10 munkanap eltelte után, ezt követően a továbbjutók listáját feltöltjük a Bibliai Olimpia honlapjára is.

A Bibliai Olimpiából való kizárás

A Bibliai Olimpia egyik fordulójában sem vehetsz igénybe segédeszközöket. Nem használhatsz Bibliát, okostelefont, tabletet, atlaszt, saját magad vagy mások által készített jegyzeteket, egyéb biblikus irodalmat, stb. A Bibliai Olimpia egyes fordulói során tilos a többi résztvevőt zavarni, az egyéni változatban nem engedélyezzük a csoportos gondolkodást. Az egyes megmérettetések pontos időben kezdődnek, késés a résztvevőktől nem engedélyezett. A versenyszabályzat megszegése maga után vonja a Bibliai Olimpiából való azonnali kizárást.

A felkészülési alkalmakon kapott kreatív feladatok kivételt képeznek, de ezek megoldásához is csak a felkészítő személy által engedélyezett segédeszköz használható.

A verseny megvalósítása során a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterületének Bibliai Olimpia munkacsoportja, mint a verseny szervezője és operatív lebonyolítója, a változtatás jogát fenntartja.

Óvás

Óvásra a gyülekezeti és megyei/regionális fordulók esetében a Bibliai Olimpia munkacsoportnak – bibliaiolimpia@adventista.hu e-mail címre – küldött üzenetben,az országos forduló során pedig a verseny helyszínén rögzített jegyzőkönyvben van lehetőség. Az óvást a szakértői testület értékeli. Döntésükkel szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

További információk

A Bibliai Olimpia gyülekezeti és megyei/regionális fordulójáról fényképek, videóanyagok, valamint az országos döntőjéről fényképek, videóanyagok és internet-televíziós felvételek készülhetnek, amelyeken az egyéni indulók, a csapatok, a zsűri és a helyi közönség is láthatóak lehetnek.

A Bibliai Olimpiával kapcsolatban részletes információk találhatók itt, a honlapon, de további felvilágosítás kérhető a munkacsoporttól a bibliaiolimpia@adventista.hu e-mail címen.

Sámuel I. könyve

Pál Apostol Korinthusiakhoz írt levelei